Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice