Acasă

Centrul Național de Evaluare și Examinare desfășoară prin SEAP licitația privind achiziția de manuale școlare noi

           Obiectul contractului constă în furnizarea manualelor școlare pentru clasele I-VII din învățământul preuniversitar de stat și privat acreditat, conform art.69 din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare.

           Licitația deschisă în vederea achiziționării manualelor școlare noi este organizată pe loturi, aferente fiecărei discipline/modul de pregătire, pentru o clasă/nivel de studiu, filieră, profil, specializare.

           Manualele școlare sunt elaborate în conformitate cu programele școlare noi, corespunzătoare din punct de vedere al conținutului științific, adaptarea nivelului de vârstă al elevilor, prin aplicarea criteriului de selecție “cel mai bun raport calitate/preț”.

ORDIN nr. 3238 din 28 februarie 2019 pentru modificarea Metodologiei-cadru privind reglementarea utilizării auxiliarelor didactice în unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.062/2017

ORDIN nr. 3238 din 28 februarie 2019 pentru modificarea Metodologiei-cadru privind
reglementarea utilizării auxiliarelor didactice în unităţile de învăţământ preuniversitar,
aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.062/2017

Fișiere ataşate: