Restructurarea curriculumului naţional în învăţământul liceal

Restructurarea curriculumului naţional în învăţământul liceal

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară nr. 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”

Domeniul major de intervenţie 1.1 „Accesul la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”

Titlul proiectului: “Restructurarea curriculumului naţional în învăţământul liceal” 

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/55/1.1/S/31536

Beneficiar: Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare


Ghidul pentru Evaluarea Naţionalã a elevilor la finalul clasei a II-a

Ghidul pentru Evaluarea Naţionalã a elevilor la finalul clasei a IV-a

Ghidul pentru Evaluarea Naţionalã a elevilor la finalul clasei a VI-a

ACCES