Competenţe cheie TIC în curriculumul şcolar

Competenţe cheie TIC în curriculumul şcolar
 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară nr. 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”

Domeniul major de intervenţie 1.1 „Accesul la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”

Titlul proiectului: “Competenţe cheie TIC în curriculumul şcolar”

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/1/1.1/S/5

Beneficiar: Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

ACCES