Proiecte FSE

Dezvoltarea resursei umane pentru managementul eficient al bazelor de date calitative ale rezultatelor examenelor şi evaluărilor naţionale din învăţământul preuniversitar DRU - MEBD - EN

Dezvoltarea resursei umane pentru managementul eficient al bazelor de date calitative ale rezultatelor
 examenelor şi evaluărilor naţionale din învăţământul preuniversitar DRU - MEBD - EN

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară nr. 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”

Etichetă: